Spoedkliniek voor dieren - EDZ Nieuwegein (2024)

Open

Sluiten

Spoedkliniek voor dieren - EDZ Nieuwegein (2)

Afspraak maken

Vandaag: De hele dag open

030 - 202 70 70

info@edz-nieuwegein.nl Nijverheidsweg 1b, 3433 NP Nieuwegein

4.3

683 Google reviews

 • Start
 • Dierenziekenhuizen
 • Nieuwegein
 • Spoed

Spoed

Onze spoedkliniek wordt bemand door een team van ervaren spoeddierenartsen en paraveterinairen. In de weekenden worden zij ondersteund door een breed en deskundig team van eerstelijns dierenartsen uit de regio.

Huisdiereigenaren

Als uw eigen dierenarts open is verzoeken wij u om hen eerst te bellen. Mochten zij geen plek hebben dan kan uw dierenarts of uzelf direct contact met ons opnemen. Heeft uw huisdier spoedeisende hulp nodig en is uw eigen dierenarts gesloten? Bel dan direct naar

030 - 202 70 70

Verwijzende dierenartsen - service

Je kunt je telefoon buiten openingstijden doorschakelen naar ons spoednummer. Deze service is kosteloos voor praktijken die regelmatig naar ons doorverwijzen. Voordat de doorschakeling plaatsvindt, willen we graag eerst contact om je wensen en onze mogelijkheden te bespreken. Mail ons via cornelieke.wijnen@evidensia.nl. Wij nemen binnen enkele dagen contact met je op.

Bel 030 - 202 70 70

Onze recensies

Ingrid Poulus-Dijkstra

5

Goed ontvangen, duidelijke informatie welke stappen genomen zouden worden. Volgens afspraak teruggebeld met helaas verdrietig nieuws. De volgende ochtend goed opgevangen, duidelijk en uitgebreid alles besproken. Hoe goed de zorg ook was onze Pico was niet meer te genezen en heel erg ziek, moesten we afscheid van hem nemen. Iedereen was lief en betrokken. Hele fijne kliniek als er toch een probleem is.

Spoedkliniek voor dieren - EDZ Nieuwegein (3)

Ernest Kaiser

5

Wij waren hier vandaag met onze hond die de laatste 3 weken last had van zijn voorpoot. Nadat onze dierenarts aangaf dat ze niet de apparatuur had die nodig was voor nauwkeurig onderzoek, heeft zij voor ons een afspraak gemaakt met het dierenziekenhuis.Na enig zoek werk werd de oorzaak gevonden en vrijdag worden er door onze eigen dierenarts 3 vermoedelijke zandkorrels uit zijn poot gehaald.Onze hond heeft een klein trauma, maar ze hebben hem zo liefdevol en deskundig behandeld dat hij enthousiast bij het onderzoek vandaan kwam.Het ziekenhuis staat bovendien heel goed aangeschreven, want naast ons zaten 2 dames uit de buurt van Zwolle, omdat bij hen in de buurt de kennis voor hun hond niet aanwezig was.

Spoedkliniek voor dieren - EDZ Nieuwegein (4)

Jacqueline Dullaart

5

Dankbaar voor snelle en liefdevolle manier waarop Kaja is onderzocht en er meteen werd gehandeld. Helaas heeft onze grote vriend het niet gered, maar ik wil alle dames bedanken voor de liefdevolle manier hoe zij dit hebben gedaan

Spoedkliniek voor dieren - EDZ Nieuwegein (5)

Nathalie Van Der Linden

5

Onze Molly is inmiddels helemaal hersteld van haar gebroken pootje. Ze rent, ze springt en heeft geen pijn meer. Ze mag weer alleen op pad naar buiten, op muizen jacht.Adviezen gekregen en elke dierenarts bezoek weer gesprekken gehad over het behandel traject.Breuk was te complex om door eigen dierenarts geopereerd te kunnen worden. Nog altijd dankbaar dat de arts haar poot heeft kunnen redden en dat iedereen voor haar klaar stond in Nieuwegein! Het heeft wat bloed zweet en tranen gekost... Maar een betere uitkomst kon er niet zijn.Molly is weer happy, dus wij ook! :)

Spoedkliniek voor dieren - EDZ Nieuwegein (6)

Gebaseerd op recensies van Google

Openingstijden

 • Maandag

  De hele dag open

 • Dinsdag

  De hele dag open

 • Woensdag

  De hele dag open

 • Donderdag

  De hele dag open

 • Vrijdag

  De hele dag open

 • Zaterdag

  De hele dag open

 • Zondag

  De hele dag open

Medewerkers

Spoedkliniek voor dieren - EDZ Nieuwegein (7)

Dierenarts Specialist

Anesthesiologie

Jiske l’Ami is bij Evidensia werkzaam als dierenarts-anesthesioloog. Ze is deel van het team in de operatiekamers van Evidensia Dierenziekenhuis Nieuwegein, om er hoogwaardige zorg te leveren als uw dier een anesthesie of sedatie (roesje) nodig heeft voor een operatie of voor een CT. Op deze manier kunnen ook de patiënten met een hoger anesthesierisico wegens hun leeftijd of een specifiek probleem aan bijvoorbeeld hart, nieren of lever zo veilig mogelijk behandeld worden.Jiske heeft ruim 11 jaar op de faculteit diergeneeskunde in Utrecht gewerkt als anesthesist. Zij heeft daar haar opleiding tot specialist veterinaire anesthesiologie doorlopen en het Europees specialistenexamen inmiddels voor de helft behaald.In haar vrije tijd is ze het liefst veel buiten, weer of geen weer. Met twee jonge kinderen, een hond en twee paarden is daar ook altijd genoeg te doen en te beleven.

Lees meer over Jiske

Spoedkliniek voor dieren - EDZ Nieuwegein (8)

Dierenarts

Anesthesiologie, Spoed & Opname

Rosalie Lotstra is werkzaam in zowel het team anesthesie, als het spoed- en opnameteam. Haar interesse ligt bij de “acute zorg”, omdat ze veel uitdaging en voldoening haalt uit het helpen van dieren die ernstig ziek zijn en/of een operatie nodig hebben. Ook het uitstekende teamwork dat voor deze zorg nodig is, past haar goed.Rosalie werkte een aantal jaar bij verschillende verwijsklinieken en de Universiteitskliniek in Utrecht, waar ze naast brede patiëntenzorg ook onderwijs voor studenten diergeneeskunde verzorgde.In haar vrije tijd maakt ze graag mooie actieve reizen en onderneemt ze leuke dingen met vrienden en partner.

Lees meer over Rosalie

Spoedkliniek voor dieren - EDZ Nieuwegein (9)

Dierenarts Specialist Dip. ECVIM-CA

Cardiologie

Marjolein den Toom studeerde af als dierenarts aan de Universiteit van Utrecht in 2005. Na ruim 4 jaar werkzaam geweest te zijn in de praktijk keerde ze terug naar de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. Hier doorliep ze een algemeen roulantschap en haar specialistenopleiding tot cardioloog, om deze in 2018 met goed gevolg af te ronden.Vanaf juni 2019 werkt ze als specialist cardioloog (EBVS, Europees Veterinair Specialist cardiologie gezelschapsdieren) bij de spoed- en verwijskliniek van Evidensia te Nieuwegein. Haar onderzoeks- en interessegebied omvat o.a. hypertrofische cardiomyopathie (HCM) bij de kat en aangeboren hartaandoeningen en pulmonale hypertensie bij de hond. Haar werk in de praktijk zal ze blijven combineren met haar onderzoek naar de (genetische) achtergrond van aangeboren hartaandoeningen, in samenwerking met onderzoekers van de faculteit diergeneeskunde.Hiernaast verzorgt ze tevens regelmatig lezingen en cursussen voor dierenartsen en paraveterinairen.

Lees meer over Marjolein

Spoedkliniek voor dieren - EDZ Nieuwegein (10)

Dierenarts Specialist in opleiding

Cardiologie & Echografie

Dinand Favier specialist cardiologie in opleiding (ECVIM-CA)Na te zijn opgegroeid in het Zeeuwse Goes is Dinand in 2000 begonnen aan de studie diergeneeskunde te Utrecht en in 2006 afgestudeerd met de differentiatie gezelschapsdieren. Zijn meeste dienstjaren na afstuderen heeft hij gewerkt in een grotere kliniek met als kerntaken de echografie en de internistische en cardiologische zorg.Sinds juni 2019 heeft hij zich binnen Evidensia Dierenziekenhuis Nieuwegein verder gefocust op de disciplines echografie en cardiologie. Gezien zijn grote interesse in de cardiologie is hij in 2019 gestart met een Mastertraject Cardiologie via de European School of Advanced Veterinary Studies aan de Universiteit van Luxemburg.Zijn gepassioneerde weg binnen de cardiologie heeft er vervolgens toe geleid dat hij in juni 2022 met een 3-jarig traject heeft mogen starten tot Europees erkend veterinair specialist cardiologie. In het kader van dit traject zal hij, naast zijn werkzaamheden in Nieuwegein, ook één dag per week werkzaam zijn binnen de cardiologie afdeling van de universiteitskliniek in Utrecht.

Lees meer over Dinand

Onze medewerkers

Spoedkliniek voor dieren - EDZ Nieuwegein (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Sen. Ignacio Ratke

Last Updated:

Views: 6741

Rating: 4.6 / 5 (76 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Sen. Ignacio Ratke

Birthday: 1999-05-27

Address: Apt. 171 8116 Bailey Via, Roberthaven, GA 58289

Phone: +2585395768220

Job: Lead Liaison

Hobby: Lockpicking, LARPing, Lego building, Lapidary, Macrame, Book restoration, Bodybuilding

Introduction: My name is Sen. Ignacio Ratke, I am a adventurous, zealous, outstanding, agreeable, precious, excited, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.